De functie voor het roteren van pagina’s is onontbeerlijk voor documenten die een combinatie bevatten van staande en liggende pagina’s en die daardoor moeilijk te lezen zijn. Zo kan een PDF-document bijvoorbeeld bepaalde informatie bevatten die beter geschikt is om in liggend formaat te worden opgenomen, zoals tabellen en foto’s, maar daarnaast ook veel tekstpagina’s bevatten, die weer beter in staand formaat kunnen worden opgemaakt. Met Nitro PDF Professional kan iedere pagina in stappen van 90 graden worden gedraaid.

In Nitro PDF Professional kunnen pagina’s op twee manieren worden gedraaid:

  • Draaien tijdens weergave. Alle pagina’s in de PDF die op het scherm wordt weergegeven, kunnen tijdelijk worden gedraaid.
  • Permanent draaien. U kunt de richting van een of meer pagina’s in een document wijzigen en uw wijzigingen opslaan.

PDF-document tijdelijk draaien tijdens weergave:

  1. Klik op het tabblad Beeld in het groepsmenu Draaien op Rechts of op Links.

Opmerking: als u dit document sluit, worden deze instellingen niet opgeslagen.

Pagina’s in een PDF permanent draaien:

  1. Klik op het tabblad Invoegen en bewerken in het groepsmenu Pagina’s op Draaien NitroPDF  img84 Paginas draaien.
  2. Klik in de lijst Richting op de gewenste rotatie.
  3. Klik op de pagina’s die u wilt draaien, of selecteer de gewenste pagina’s.
  4. Klik op Draaien.

Pagina’s draaien