Splits PDF-bestanden in een set PDF’s, elk met een specifiek aantal pagina’s. Als u bijvoorbeeld een bestand van 30 pagina’s in bestanden van 5 pagina’s per stuk splitst, krijgt u 6 PDF-bestanden.

PDF in groepen pagina’s splitsen:

  1. Klik op het tabblad Invoegen en bewerken in het groepsmenu Pagina’s op Pagina’s splitsenNitroPDF  img88 Splitsen in groepen van paginas
  2. Klik op de optie In bestanden van n pagina’s en geef het aantal pagina’s op dat ieder nieuw bestand moet bevatten.
  3. Klik op Splitsen.

Splitsen in groepen van pagina’s