Met een digitale id kunt u bestanden coderen, zodat deze alleen kunnen worden geopend en gebruikt door mensen met wie u certificaten heeft uitgewisseld. Beveiliging middels certificaten heeft veel voordelen in vergelijking met wachtwoordbeveiliging: documenten kunnen worden geopend zonder een wachtwoord te moeten onthouden; het delen of kopiëren van digitale id’s is moeilijk; en één document kan voor iedere ontvanger andere beveiligingsinstellingen bevatten. Zo kan een persoon bijvoorbeeld bevoegdheid voor bewerken en afdrukken hebben, terwijl een andere persoon het document alleen kan bekijken.

Aan de slag

Voordat u bestanden kunt ontvangen die gecodeerd zijn voor uw digitale id, moet u deze digitale id eerst opstellen en het bijbehorende certificaat uitwisselen met de mensen met wie u deze beveiligde bestanden wilt delen. Voordat u gecodeerde bestanden aan bepaalde personen kunt sturen, moet u tevens hun certificaat hebben ontvangen en geïmporteerd.

Opmerking: bij gebruik van certificaatbeveiliging moet u uw eigen certificaat toevoegen als een geplande ontvanger – als u dit niet doet, heeft u geen toegang tot het PDF-bestand nadat dit eenmaal is beveiligd.

PDF-bestanden kunnen op twee manieren met certificaatbeveiliging worden beveiligd:

 • Dialoogvenster Certificaatbeveiliging. Bekijk de huidige beveiligingsinstellingen en pas handmatig de gewenste instellingen toe in het dialoogvenster Certificaatbeveiliging, dat wordt geopend via Documenteigenschappen in Nitro PDF Professional.
 • Beveiligingsprofielen. Beveiligingsprofielen kunnen steeds weer opnieuw worden gebruikt. U kunt hierin bepaalde beveiligingsinstellingen opslaan, die dan met één klik op een document kunnen worden toegepast. In een profiel kunt u precies opgeven welke ontvangers bevoegd zijn onder dit profiel, zodat documenten voor iedere ontvanger elke keer opnieuw precies hetzelfde beveiligd zijn.

Certificaatbeveiliging toepassen:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Klik op de toets Nitro PDF ProfessionalNitroPDF img129 Certificaatbeveiliging en klik op DocumenteigenschappenNitroPDF img143 Certificaatbeveiliging. Selecteer op het tabblad Beveiliging in het groepsmenu Beveiligingsmethode de optie Certificaatbeveiliging en klik op Instellingen wijzigen.
 • Klik op het tabblad Beveiligen en ondertekenen in het groepsmenu Document beveiligen op CertificaatbeveiligingNitroPDF img146 Certificaatbeveiliging.
 1. In het dialoogvenster Certificaatbeveiliging klikt u op iedere contactpersoon die toegang moet hebben tot uw beveiligde bestanden en klikt u vervolgens op Toevoegen. Als u het gebruik voor een ontvanger wilt beperken, klikt u op Beperkte bevoegdheden en selecteert u welke functies voor die persoon beperkt moeten worden.
 2. Klik op OK of Voltooien.
 3. Klik op de toets Nitro PDF ProfessionalNitroPDF img129 Certificaatbeveiliging en klik vervolgens op Opslaan om de beveiligingsinstellingen toe te passen.

Certificaatbeveiliging toepassen met gebruik van een beveiligingsprofiel:

 1. Controleer dat er reeds een beveiligingsprofiel is opgesteld. Als u de profielen wilt bekijken en beheren, klikt u op het tabblad Beveiligen in het groepsmenu Document beveiligen op Profielen beherenNitroPDF img145 Certificaatbeveiliging.
 2. Op het tabblad Beveiligen en ondertekenen in het groepsmenu Document beveiligen klikt u op Certificaatbeveiliging.
 3. Klik op het gewenste beveiligingsprofiel.
 4. Klik op de toets Nitro PDF ProfessionalNitroPDF img129 Certificaatbeveiliging, en klik vervolgens op Opslaan om de beveiligingsinstellingen toe te passen.

Certificaatbeveiliging