Als een andere gebruiker u zijn/haar openbare sleutelcertificaat stuurt en omgekeerd en u voegt elkaar aan uw lijst Vertrouwde contacten toe, kunt u de bestanden die voor die persoon bestemd zijn (en omgekeerd) coderen voor uw digitale id’s.

In Nitro PDF Professional kunt u mensen aan uw lijst Vertrouwde contacten toevoegen door hun openbare sleutelcertificaat handmatig te importeren, of kunt u met gebruik van de functie Contacten aanvragen in één handeling uw openbare sleutels uitwisselen.

De id van een vertrouwd contact toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Beveiligen en ondertekenen in het groepsmenu Digitale id’s op Vertrouwde contacten.
 2. Klik op Toevoegen, selecteer het certificaat en klik op Openen.

Een digitale id exporteren:

 1. Klik op het tabblad Beveiligen en ondertekenen in het groepsmenu Digitale id’s op Mijn digitale id’s NitroPDF img147 Vertrouwde contacten.
 2. Klik op Vertrouwde contacten.
 3. Markeer het contact dat u wilt exporteren en klik op Exporteren.
 4. Klik in het dialoogvenster Opslaan als, geef een naam op voor het certificaat en klik op Opslaan.

Openbare sleutelcertificaten uitwisselen:

 1. Klik op het tabblad Beveiligen en ondertekenen in het groepsmenu Digitale id’s op Mijn digitale id’s NitroPDF img147 Vertrouwde contacten.
 2. Markeer het contact dat u wilt exporteren en klik op Aanvragen.
 3. Voer uw contactgegevens in.
 4. Schakel het selectievakje Mijn certificaat in een e-mail verzenden in en selecteer het certificaat dat u wilt uitwisselen.
 5. Klik op Volgende.
 6. Voer het e-mailadres van de ontvanger in en klik op Verzenden.
 7. Als de informatie en het certificaat eenmaal naar uw e-mailprogramma zijn verplaatst, klikt u op Verzenden.

Vertrouwde contacten