Met de instellingen voor gebruiksbevoegdheden kunt u precies bepalen wat een ontvanger met het door u beveiligde bestand kan doen. Zo kunt u bijvoorbeeld documenten distribueren die niet gewijzigd of afgedrukt kunnen worden, maar wel geopend en bekeken. Door deze instellingen te combineren met een beveiligingscertificaat met digitale id, kunt u voor iedere afzonderlijke ontvanger van het document verschillende bevoegdheden instellen.

U kunt de volgende gebruiksbevoegdheden instellen:

  • Afdrukken. Stel in of de gebruiker het document wel dan niet kan afdrukken en met welke resolutie.
  • Document wijzigen. Stel in of de gebruiker het document wel dan niet kan bewerken.
  • Inhoud kopiëren/onttrekken. Stel in of de gebruiker de inhoud van het document kan kopiëren.
  • Teksttoegang. Stel in of de gebruiker toegankelijkheidsfuncties kan gebruiken om toegang tot het PDF-document te krijgen.
  • Commentaar invoeren. Stel in of de gebruiker aantekeningen kan invoeren, tekst kan markeren en grafische mark-ups kan toevoegen.
  • Formuliervelden invullen of ondertekenen. Stel in of de gebruiker formulieren kan invullen en documenten digitaal kan ondertekenen.
  • Documentopbouw. Stel in of de gebruiker pagina’s kan invoegen en pagina’s uit PDF-documenten kan exporteren.
  • Toegang voor schermleesapparatuur. Stel in of toegang tot de tekst door schermleesapparatuur is toegestaan. Dit soort apparatuur wordt gebruikt door visueel gehandicapten..

Instellingen voor bevoegdheden