Bates-nummering wordt gebruikt voor wettelijke en soortgelijke verzamelingen van documenten waarvan alle pagina’s gelabeld, verantwoord en gemakkelijk terug te vinden moeten zijn. Met gebruik van het gereedschap voor Bates-nummering kan een uniek nummer aan iedere pagina worden toegewezen. De nummering kan op ieder willekeurig punt beginnen. Als er dan tegelijkertijd meerdere documenten worden verwerkt, wordt deze nummering door alle documenten vervolgd.

Bates-nummers aan een PDF toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Invoegen en bewerken in het groepsmenu Kop- en voettekst op Bates-nummer NitroPDF img93 Bates nummering toevoegen.
 2. Geef in de vakken Voorvoegsel, Achtervoegsel en Begin op de gewenste nummering op.
 3. Klik op de opties die u wilt gebruiken voor de lettertype-eigenschappen en opmaak en selecteer de pagina’s die u wilt verwerken.
 4. Klik op Toepassen.

Bates-nummers aan een reeks PDF-bestanden toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Invoegen en bewerken in het groepsmenu Kop- en voettekst op de pijl onder Bates-nummer NitroPDF img93 Bates nummering toevoegen en klik op Meerdere bestanden.
 2. Voeg de bestanden toe die u wilt verwerken en rangschik deze naar wens. Klik dan op Volgende.
 3. Geef in de vakken Voorvoegsel, Achtervoegsel en Begin op de gewenste nummering op.
 4. Klik op de opties die u wilt gebruiken voor de lettertype-eigenschappen en opmaak en selecteer de pagina’s die u wilt verwerken.
 5. Klik op Toepassen.

Bates-nummering toevoegen