Microsoft Visio-bestanden kunnen vanuit Visio naar PDF worden geconverteerd, rechtstreeks vanaf uw bureaublad, of via het dialoogvenster PDF-bestanden maken in Nitro PDF Professional.

Opmerking: Microsoft Visio moet op uw computer geïnstalleerd zijn om een Microsoft Visio-bestand naar PDF te kunnen converteren.

PDF-bestanden maken vanuit Microsoft Visio:

 1. Open het .vsd-bestand in Microsoft Visio en klik op de optie Afdrukken.
 2. Kies in de printerlijst Nitro PDF Creator en klik op OK. Het venster PDF maken verschijnt.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Geef een naam en locatie op voor het PDF-bestand.
 • Selecteer in Opslaan als het type PDF-bestand dat u wilt maken (bijvoorbeeld PDF of PDF/A).
 • Klik op Vragen om documenteigenschappen. Als deze optie is ingeschakeld en u klikt op Maken, wordt u gevraagd of u de documenteigenschappen van uw PDF wilt bewerken. Zo niet, wordt het bestand gemaakt op basis van de opties die in de instellingen voor het maken van PDF’s in Nitro PDF Creator zijn ingesteld.
 • Geef in het vervolgkeuzevak aan of de PDF wel of niet automatisch moet worden geopend in uw standaard PDF-viewer nadat het bestand is gemaakt.
 1. Klik op Maken om uw PDF te maken, of op Afsluiten om te annuleren.

Opmerking: PDF-bestanden worden gemaakt met gebruik van de instellingen voor het maken van PDF’s die zijn opgeslagen in Nitro PDF Creator.  Raadpleeg Instellingen Nitro PDF Creator voor informatie over deze instellingen en instructies voor het wijzigen ervan.

Een Visio-bestand rechtstreeks vanuit een map converteren:

 • Voer een van de volgende handelingen uit vanuit de map:
 • Sleep het bestand naar het pictogram van Nitro PDF Professional NitroPDF nitro%20pdf%20button Microsoft Visio bestanden naar PDF converteren op uw bureaublad.
 • Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt converteren en klik op Conversie naar PDF.

Batch-conversie van Visio-bestanden naar PDF:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer de bestanden in de map waarin deze zich bevinden, klik met de rechtermuisknop en selecteer Conversie naar PDF.
 • In Nitro PDF Professional, op het tabblad Maken en converteren, in het groepsmenu Maken, klikt u op Van bestand NitroPDF img77 Microsoft Visio bestanden naar PDF converteren. Klik op Bestanden toevoegen en selecteer de vsd-bestanden die u wilt converteren.
 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de lijst PDF-bestanden maken:
 • Als het document een goede afdrukkwaliteit moet hebben, selecteert u Voor afdrukken.
 • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, selecteert u Voor kantoor.
 • Als een kleine bestandsgrootte het belangrijkste is, selecteert u Voor web.
 • Klik op Aangepast en op Opties als u de instellingen voor de uitvoer van uw PDF’s wilt aanpassen. Maak een selectie uit de beschikbare instellingen en klik op OK.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u PDF/A-bestanden wilt maken, dient u te controleren dat het selectievakje PDF/A1-b-compatibel is ingeschakeld.
 • Als u uw bestanden wilt bekijken nadat ze zijn geconverteerd, schakelt u het selectievakje Gemaakte PDF-bestanden openen in.
 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de lijst PDF opslaan naar:
 • Klik op Vragen tijdens het maken van PDF’s als u een locatie wilt opgeven voor ieder bestand dat wordt geconverteerd.
 • Klik op Specifieke map als u een enkele map wilt opgeven, waarin alle gemaakte PDF’s moeten worden geplaatst. Klik op de toets Bladeren
  om een map te selecteren.
 • Als u de gemaakte PDF-bestanden in dezelfde map als de originelen wilt plaatsen, klikt u op Dezelfde map als origineel.
 1. Klik op Maken.

Microsoft Visio-bestanden naar PDF converteren