Het venster Voorkeuren van Nitro PDF Creator is verdeeld in twee vensters, met in ieder deelvenster verschillende opties waarmee de PDF-bestanden die u maakt naar wens kunnen worden aangepast.  Als u niets anders specificeert, worden deze instellingen toegepast op iedere PDF die u maakt

De instellingen van Nitro PDF Creator zijn in de volgende categorieën verdeeld:

 • Opties Opslaan
 • Opties PDF-compatibiliteit
 • Opties Beveiligen en coderen
 • Opties Afdrukvoorkeuren
 • Opties Beeld
 • Opties Optimaliseren

Opties Opslaan

Geef hier de opties op die moeten worden toegepast bij het opslaan van de gemaakte PDF-bestanden.

 • Bestemmingsmap. Stel de standaardlocatie in waar de gemaakte PDF-bestanden moeten worden opgeslagen.
 • Bestand bestaat. Indien er reeds een bestand met dezelfde naam in de bestemmingsmap bestaat, wordt hier opgegeven of er wel of niet om een nieuwe bestandsnaam moet worden gevraagd, of dat het bestaande bestand wordt vervangen.
 • Voortgangsvenster sluiten na voltooiing. Indien ingeschakeld zal het voortgangsvenster automatisch sluiten als de PDF eenmaal is gemaakt.

Opties PDF-compatibiliteit

Stel hier het gewenste niveau van compatibiliteit met de PDF-standaard in.

 • PDF. Met deze instelling voldoen de gemaakte PDF’s aan de PDF-standaard, zonder verdere beperkingen op compatibiliteit (standaardinstelling).
 • PDF/A-1b. Met deze instelling voldoen de gemaakte PDF’s aan de PDF/A-1b-standaard voor archivering van elektronische documenten. Raadpleeg PDF/A-bestanden maken voor verdere informatie.
 • Indien niet compatibel. Hiermee wordt gespecificeerd welke handeling moet worden uitgevoerd als een PDF niet kan worden gemaakt.

Opties Beveiligen en coderen

Hier worden de opties voor coderen, wachtwoordbeveiliging en andere beveiligingsmogelijkheden voor de PDF’s ingesteld.

Opmerking: beveiligingsopties kunnen niet worden toegepast op PDF/A-compatibele bestanden.

 • Gebruikersopties.
 • Wachtwoord vereist om het document te openen.  Indien ingeschakeld, moeten gebruikers het juiste wachtwoord opgeven om het bestand te kunnen bekijken.
  • Eigenaarsopties.
   • Beperk het gebruik van kopiëren, bewerken en onttrekken met gebruik van een ‘Wachtwoord eigenaar’.  Indien ingeschakeld, moeten gebruikers het juiste wachtwoord opgeven om de onderstaande opties Eigenaar te kunnen bewerken.
   • Afdrukken toegestaan. Hiermee wordt opgegeven tot welke mate kan worden afgedrukt.
    • Geen. Gebruikers kunnen het document niet afdrukken.
    • Lage resolutie. Gebruikers kunnen alleen een versie van het document in lage resolutie afdrukken.
    • Hoge resolutie. Gebruikers kunnen het document in de hoogst beschikbare resolutie afdrukken.
    • Wijzigingen toegestaan. Hiermee wordt opgegeven in welke mate het document kan worden gewijzigd..
     • Geen. Gebruikers kunnen het document niet wijzigen.
     • Pagina’s maken, invoegen, verwijderen en draaienGebruikers kunnen pagina’s maken, invoegen, verwijderen en draaien.
     • Formuliervelden invullen en ondertekenen. Gebruikers kunnen formuliervelden invullen en digitale handtekeningen toevoegen, maar kunnen geen commentaar toevoegen of nieuwe formuliervelden maken.
     • Commentaar toevoegen, formuliervelden invullen en ondertekenen. Gebruikers kunnen formuliervelden invullen en commentaar en digitale handtekeningen toevoegen, maar kunnen het document niet bewerken en kunnen geen nieuwe formuliervelden maken.
     • Alles behalve pagina’s onttrekken. Gebruikers kunnen het document bewerken, formuliervelden maken en invullen en commentaar en digitale handtekeningen toevoegen, maar kunnen geen pagina’s onttrekken.
    • Kopiëren en onttrekken van inhoud toestaan. Indien ingeschakeld kunnen gebruikers tekst en afbeeldingen uit de PDF kopiëren voor gebruik in andere programma’s.
    • Toegang tot tekst voor schermleesapparaten voor visueel gehandicapten. Hiermee kunnen schermleesapparaten toegang krijgen tot de tekst in uw PDF’s, zodat uw document hardop kan worden voorgelezen.
  • Beveiligingsniveau.
   • Coderingsniveau. Hiermee wordt het coderingsnive
    au ingesteld dat op uw gemaakte PDF’s wordt toegepast.
    • Geen. De PDF wordt niet gecodeerd en er worden geen beveiligingsopties toegepast.
    • Laag (40-bits RC4) – Acrobat 3.0 en later Het document wordt gecodeerd met 40-bits codering en kan in Acrobat 3.0 en later worden geopend.
    • Middelmatig (128-bits RC4) – Acrobat 5.0 en later Het document wordt gecodeerd met 128-bits RC4 codering en kan in Acrobat 5.0 en later worden geopend.
    • Hoog (128-bits AES) – Acrobat 7.0 en later Het document wordt gecodeerd met 128-bits AES codering en kan in Acrobat 7.0 en later worden geopend.

Opmerking: om de beveiligingsopties Gebruiker en Eigenaar te kunnen toepassen, moet er een coderingsniveau zijn ingesteld. Als het niveau wordt ingesteld op Geen, worden alle andere beveiligingsopties, inclusief wachtwoordbeveiliging, uitgeschakeld.

Opties Afdrukvoorkeuren

Geef hier het paginaformaat, de richting en andere voorkeuren op, die gebruikt moeten worden bij het maken van PDF’s.

 • Paginaformaat. Maak een selectie uit de vervolgkeuzelijst met vooraf ingestelde standaardformaten, zoals Letter, Legal of A4.
  • Aangepaste formulieren. Hier kunt u het gewenste paginaformaat en breedte opgeven en dit aangepaste formaat opslaan voor toekomstig gebruik.
 • Richting. Hiermee wordt ingesteld of uw PDF in staande of liggende richting wordt gemaakt.
 • Printermarges. Hier worden de paginakantlijnen (links, rechts, boven en onder) voor uw PDF’s opgegeven.
 • Marges van printer gebruiken. Hier kunt u een printer selecteren waarvan u de kantlijninstellingen wilt gebruiken.

Opties Beeld

Hier kunt u opgeven hoe de door u gemaakte PDF-documenten worden weergegeven wanneer ze in een PDF-viewer worden geopend.

 • Weergave. Deze instelling bepaalt of het navigatievenster wel of niet in de PDF-viewer wordt weergegeven wanneer het bestand wordt geopend.
 • Pagina-indeling. Deze instelling bepaalt het aantal pagina’s dat tegelijk in de PDF-viewer wordt weergegeven, en of de pagina’s als één lange doorgaande pagina worden getoond of als afzonderlijke pagina’s.
 • In-/uitzoomen. Hiermee wordt het niveau van vergroting ingesteld, dat wordt toegepast wanneer het bestand in de PDF-viewer wordt geopend.
 • Openen op pagina. Hier wordt de pagina opgegeven die als eerste moet verschijnen wanneer het bestand wordt geopend.
 • Venster centreren op scherm. Indien ingeschakeld wordt het PDF-bestand gecentreerd op het scherm weergegven wanneer dit in de PDF-viewer wordt geopend.
 • Volledig scherm. Indien ingeschakeld vullen de PDF-pagina’s het hele scherm wanneer de PDF in de viewer wordt geopend. De menubalk, werkbalken en besturingstoetsen worden dan verborgen.

Opmerking: de instelling Volledig scherm is alleen van invloed op PDF’s die in Adobe Reader of Adobe Acrobat worden geopend.

Opties Optimaliseren

Stel hier het gewenste niveau van optimalisatie in voor de PDF-bestanden die u maakt.

 • Voor web (kleiner). Hiermee worden PDF’s geoptimaliseerd voor weergave op het scherm.
 • Voor kantoor (middelmatig). Hiermee worden PDF’s geoptimaliseerd voor afdrukken op kantoor.
 • Voor afdrukken (groter). Hiermee worden PDF’s geoptimaliseerd voor afdrukken op professionele printers.
 • Aangepast. Hier kunt u uw eigen opties voor optimalisatie opgeven.
 • Afbeeldingen optimaliseren. Hiermee kunt u de instellingen voor optimalisatie van afbeeldingen naar wens aanpassen.  Afhankelijk van de soorten afbeeldingen in uw document, kunt u uit de volgende opties kiezen:
  • Kleurconversie. Hiermee wordt ingesteld of kleurenafbeeldingen naar grijsschaal, of grijsschaalafbeeldingen naar zwart/wit, worden geconverteerd.
  • Verkleinen. Hiermee stelt u het aantal dots per inch (dpi) in dat voor iedere afbeelding moet worden gebruikt. Als hier een lagere dpi wordt ingesteld, wordt de kwaliteit verminderd, evenals de grootte van het bestand.
  • Comprimeren. Hiermee wordt het type compressie ingesteld waarmee afbeeldingen worden gecomprimeerd. Als Automatisch wordt geselecteerd, selecteert Nitro PDF het type compressie dat het meest geschikt is voor het merendeel van de afbeeldingen in het document. U kunt de verschillende instellingen uitproberen om de beste balans tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit te bepalen.
  • Beeldkwaliteit. Als JPEG-compressie wordt geselecteerd, kunt u met deze instelling de gewenste beeldkwaliteit opgeven, op basis van hoe uw document zal worden gebruikt. Hoe hoger de beeldkwaliteit, des te groter het bestand zal zijn.
 • Lettertypen optimaliseren. Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het insluiten van lettertypen.
  • Insluiten. Hiermee wordt het type insluiting van lettertypen ingesteld.  
   • Insluiten (subset) bevat uitsluitend die tekens van ieder lettertype die nodig zijn om het document juist te kunnen weergeven. Dit betekent dat wanneer de tekst in deze PDF op een later tijdstip moet worden gewijzigd, sommige tekens niet beschikbaar zullen zijn. De bestandsgrootte is echter kleiner dan wanneer het gehele lettertype wordt ingesloten.
   • Insluiten (volledige set) bevat de volledige tekenset van ieder lettertype in het document. Als dit document op een later tijdstip moet worden gewijzigd, zullen alle tekens beschikbaar zijn. Door de volledige tekenset in te sluiten, wordt het bestand echter wel groter.
   • Lettertypen niet insluiten betekent dat er geen lettertype-informatie in de PDF wordt opgenomen. Hiermee ontstaan de kleinste bestanden. Indien deze PDF’s echter worden weergegeven op computers waarop niet dezelfde lettertypen zijn geïnstalleerd, zien de bestanden er anders uit.
  • Als insluiten mislukt biedt u de mogelijkheid op te geven of de PDF’s nog gemaakt moeten worden als de lettertypen niet kunnen worden ingesloten.  

Instellingen van de Nitro PDF Creator wijzigen:

 1. Selecteer de optie Afdrukken vanuit ieder willekeurige programma om het afdrukvenster te openen.
 2. Kies in de lijst Printer de Nitro PDF Creator en klik op Eigenschappen.
 3. Selecteer de gewenste opties en klik op OK.

Instellingen van Nitro PDF Creator