Met de functie Van bestand maken kunt op u snelle wijze rechtstreeks uit het venster van Nitro Pro PDF-bestanden converteren. Hiermee kan in één handeling een enkel bestand of een hele verzameling bestanden worden geconverteerd. U kunt hierbij vooraf ingestelde conversieprofielen selecteren om bestanden te maken die geschikt zijn voor afdrukken, kantoor of web, en u kunt specifieke aangepaste PDF-uitvoerinstellingen kiezen.

PDF-bestanden maken met gebruik van de optie PDF maken van bestand:

 1. Klik op het tabblad Maken en converteren, in het groepsmenu Maken, op Van bestand NitroPDF img77 Snelle conversie naar PDF.
 2. Klik in het dialoogvenster PDF-bestanden maken op de toets Bestanden toevoegen en selecteer de bestanden die u wilt converteren.
 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de lijst PDF-bestanden maken:
 • Als het document een goede afdrukkwaliteit moet hebben, selecteert u Voor afdrukken.
 • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, selecteert u Voor kantoor.
 • Als een kleine bestandsgrootte het belangrijkste is, selecteert u Voor web.
 • Klik op Aangepast en op Opties als u de instellingen voor de uitvoer van uw PDF’s wilt aanpassen. Maak een selectie uit de beschikbare instellingen en klik op OK.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u PDF/A-bestanden wilt maken, dient u te controleren dat het selectievakje PDF/A-1b-compatibel is ingeschakeld.
 • Als u uw bestanden wilt bekijken nadat ze zijn geconverteerd, schakelt u het selectievakje Gemaakte PDF-bestanden openen in.
 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de lijst PDF opslaan naar:
 • Klik op Vragen tijdens het maken van PDF’s als u een locatie wilt opgeven voor ieder bestand dat wordt geconverteerd.
 • Klik op Specifieke map als u een enkele map wilt opgeven, waarin alle gemaakte PDF’s moeten worden geplaatst. Klik op de toets Bladeren om een map te selecteren.
 • Als u de gemaakte PDF-bestanden in dezelfde map als de originelen wilt plaatsen, klikt u op Dezelfde map als origineel.
 1. Klik op Maken.

 

Aangepaste PDF-uitvoerinstellingen

Bij gebruik van de functie Maken van bestand, biedt Nitro Pro u de mogelijkheid aangepaste PDF-uitvoerinstellingen op te geven. Hiertoe kiest u de optie Aangepast (in de lijst PDF-bestanden maken) en kiest u de opties die de meest optimale balans tussen visuele kwaliteit en bestandsgrootte opleveren.  De aangepaste instellingen voor PDF-uitvoer van de functie Maken van bestand zijn gegroepeerd in de volgende tabbladen:

 • Afbeeldingen. Hiermee kunt u de instellingen voor optimalisatie van de afbeeldingen naar wens aanpassen.  Afhankelijk van de soorten afbeeldingen in uw document, kunt u uit de volgende opties kiezen:
 • Kleurconversie. Hiermee wordt ingesteld of kleurenafbeeldingen naar grijsschaal, of grijsschaalafbeeldingen naar zwart/wit, worden geconverteerd.
 • Verkleinen (dpi). Hiermee wordt ingesteld of de oorspronkelijke dpi wordt gebruikt, of dat u de dpi kunt kiezen die voor de weergave van iedere afbeelding wordt gebruikt. Als hier een lagere dpi wordt ingesteld, wordt de kwaliteit verminderd, evenals de grootte van het bestand.
 • Comprimeren. Hiermee wordt het type compressie ingesteld waarmee afbeeldingen worden gecomprimeerd. Als Automatisch wordt geselecteerd, selecteert Nitro PDF het type compressie dat het meest geschikt is voor het merendeel van de afbeeldingen in het document. U kunt de verschillende instellingen uitproberen om de beste balans tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit te bepalen.
 • Beeldkwaliteit. Als JPEG-compressie wordt geselecteerd, kunt u met deze instelling de gewenste beeldkwaliteit opgeven, op basis van hoe uw document zal worden gebruikt. Hoe hoger de beeldkwaliteit, des te groter het bestand zal zijn.
  • Lettertypen. Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het insluiten van lettertypen.
   • Insluiten. Hiermee wordt het type insluiting van lettertypen ingesteld.  
    • Insluiten (subset) bevat uits
     luitend die tekens van ieder lettertype die nodig zijn om het document juist te kunnen weergeven. Dit betekent dat wanneer de tekst in deze PDF op een later tijdstip moet worden gewijzigd, sommige tekens niet beschikbaar zullen zijn. De bestandsgrootte is echter kleiner dan wanneer het gehele lettertype wordt ingesloten.
    • Insluiten (volledige set) bevat de volledige tekenset van ieder lettertype in het document. Als dit document op een later tijdstip moet worden gewijzigd, zullen alle tekens beschikbaar zijn. Door de volledige tekenset in te sluiten, wordt het bestand echter wel groter.
    • Lettertypen niet insluiten betekent dat er geen lettertype-informatie in de PDF wordt opgenomen. Hiermee ontstaan de kleinste bestanden. Indien deze PDF’s echter worden weergegeven op computers waarop niet dezelfde lettertypen zijn geïnstalleerd, zien de bestanden er anders uit.
   • Als insluiten mislukt biedt u de mogelijkheid op te geven of de PDF’s nog gemaakt moeten worden als de lettertypen niet kunnen worden ingesloten.
  • Pagina’s. Hiermee kunt u aangepaste paginaformaten en -richtingen opgeven.
   • Paginaformaten. Hiermee wordt het gewenste paginaformaat ingesteld.  
    • Standaard biedt u een keuze uit een lijst standaardformaten, zoals US Letter of A4.
    • Aangepast biedt u de mogelijkheid de precieze hoogte en breedte van de pagina’s in het uitvoerbestand op te geven. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de maateenheden die in de voorkeuren van Nitro Pro zijn opgegeven.
   • Richting. Hiermee stelt u in of de paginarichting Staand of Liggend moet worden gebruikt.

 

Snelle conversie naar PDF