In het deelvenster Commentaar kunt u alle aantekeningen bijhouden die aan uw PDF-documenten zijn toegevoegd. U vindt hier een lijst van alle commentaar, het type, de naam van de beoordelaar, een tijdstempel, de inhoud van pop-upnotities, call-outs en alle eventuele reacties.

Commentaar sorteren:

  1. Klik op het tabblad Start in het groepsvenster Tonen/verbergen op Commentaar.
  2. Klik in het deelvenster Commentaar op de toets Sorteren op en selecteer de gewenste manier om het commentaar te groeperen.

Commentaar sorteren