Met de tekengereedschappen van Nitro PDF Professional kunnen niet alleen vooraf ingestelde vormen aan documenten worden toegevoegd (zoals lijnen, rechthoeken of ovalen), maar kunnen ook vormen met de hand worden getekend. Beide soorten tekengereedschap voorzien u van een bijbehorend tekstvenster, waarin u een verdere uitleg bij iedere tekening kunt invoeren. Daarnaast kunt u het uiterlijk van uw tekeningen wijzigen met de opties voor kleur, transparantheid, stijlen voor aanwijzers en meer, afhankelijk van het type tekening.

U beschikt over tekengereedschappen voor het volgende:

 • Lijn
 • Pijl
 • Ovaal
 • Rechthoek
 • Veelhoek
 • Veelhoekslijn
 • Wolk
 • Potlood (voor tekenen met de hand)

Een lijn, pijl, rechthoek of ovaal toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Controleren, in het groepsmenu Commentaar, op de pijl onder Rechthoek en selecteer de vorm die u wilt invoegen.
 2. Klik op de plaats op de pagina in de PDF waar u de vorm wilt plaatsen.

Een met de hand getekende vorm toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Controleren in het groepsmenu Commentaar op Potlood NitroPDF embim34 Mark ups toevoegen met tekengereedschappen.
 2. Sleep de aanwijzer om de gewenste vorm op de PDF-pagina aan te brengen.

Feedback aan een tekening toevoegen:

 • Dubbelklik op de tekening en voer uw tekst dan in het tekstvenster in.

De stijl of eigenschappen van een tekening wijzigen:

 1. Klik met uw rechtermuisknop op de tekening.
 2. Klik op Eigenschappen.
 3. Klik op de opties die u wilt wijzigen.
 4. Klik op OK.

De standaard voor het uiterlijk van de toelichtingen bij een tekening instellen:

 1. Klik met uw rechtermuisknop op een tekening met het gewenste uiterlijk.
 2. Klik op Huidige eigenschappen als standaard instellen.

Een rechte lijn veranderen in een pijl:

 1. Klik met uw rechtermuisknop op de lijn.
 2. Klik op Eigenschappen.
 3. Klik in de lijsten Begin en Eind op de opties die u wilt gebruiken.
 4. Klik op OK.

Een tekening verwijderen:

 1. Klik op de tekening met een willekeurig commentaargereedschap.
 2. Druk op de toets Delete.

Mark-ups toevoegen met tekengereedschappen