Met de gereedschappen voor het markeren van tekst kunt u het document elektronisch recenseren op dezelfde wijze als u dit met papieren documenten doet. Met de verschillende elektronische pennen kunt u tekst markeren, onderstrepen en doorstrepen en vervolgens feedback toevoegen aan iedere markup.

Tip: in de eigenschappen van de functie voor onderstrepen van tekst kan worden ingesteld dat er een kronkellijn in plaats van een rechte lijn onder de tekst verschijnt.

Een markup aanbrengen:

 1. Klik op het tabblad Controleren in het groepsmenu Commentaar op Tekst markeren NitroPDF img118 Tekst markeren, Tekst onderstrepen NitroPDF img119 Tekst markeren, of Tekst doorstrepen NitroPDF img120 Tekst markeren.
 2. Klik en sleep de aanwijzer over de gewenste tekst.
 3. Dubbelklik op de gemarkeerde tekst als u feedback wilt toevoegen.
 4. Voer uw feedback in de pop-upnotitie in.

De stijl of de eigenschappen van markeren, onderstrepen of doorstrepen wijzigen:

 1. Klik met uw rechtermuisknop op de gemarkeerde tekst.
 2. Klik op Eigenschappen.
 3. Klik op de opties die u wilt wijzigen.
 4. Klik op OK.

Een markup verwijderen:

 1. Klik op de gemarkeerde tekst.
 2. Druk op de toets Delete.

Tekst markeren