Met de functie Tekstvak wordt er boven aan de pagina een tekstvakje geplaatst. In tegenstelling tot een plakbriefje, dat kan worden geopend en gesloten, is een tekstvak altijd zichtbaar. Tekstvakjes lijken soms veel op de pagina-inhoud, dus om zeker te zijn dat ze niet over het hoofd worden gezien wordt u aanbevolen het tekstvakje een andere kleur te geven dan de pagina-inhoud.

Tip: een tekstvakje kan verschillende statussen hebben; het dialoogvenster Eigenschappen van een tekstvak kan slechts vanuit één status worden geopend en bewerkt. Als de cursor in het vak van een tekstvak knippert, moet u buiten het vak klikken en vervolgens op de rechtermuisknop klikken om het menu te openen dat de optie Eigenschappen bevat.

Een tekstvak voor een aantekening toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Controleren in het groepsmenu Commentaar op TekstvakNitroPDF img116 Tekstvakken toevoegen.
 2. Klik en sleep het tekstvakje naar de gewenste plaats en op de gewenste grootte.
 3. Voer de feedback in het tekstvakje in.

Het uiterlijk van een tekstvakje wijzigen:

 1. Klik met uw rechtermuisknop op het tekstvak.
 2. Klik op Eigenschappen.
 3. Klik op de opties die u wilt wijzigen.
 4. Klik op OK.

Tip: de functie Tekstvak biedt een snelle manier om meerdere regels tekst aan een PFD toe te voegen. In dit geval stelt u in de eigenschappen van het tekstvak de kleur in op Geen en het kader op Geen kader.

De standaardwaarde voor het uiterlijk van een tekstvakje instellen:

 1. Klik op een tekstvak dat het gewenste uiterlijk heeft.
 2. Klik er dan met uw rechtermuisknop op.
 3. Klik op Huidige eigenschappen als standaard instellen.

Een tekstvak verwijderen:

 1. Klik op het tekstvak.
 2. Druk op de toets Delete.

Tekstvakken toevoegen