Met het certificeren van een document dat door u is geschreven, bevestigt u de inhoud en bepaalt u wat er mag worden uitgevoerd zonder de gecertificeerde status te schenden. Indien er wijzigingen aan het document worden gemaakt die u niet heeft toegestaan, raakt het document ongeldig en wordt het certificaat ingetrokken.

Tip: u wordt aanbevolen altijd een certificaat te gebruiken in plaats van een handtekening voor de PDF-bestanden die u schrijft.

Als u de auteur bent van een PDF-bestand waarvan u de integriteit wilt beschermen, past u met gebruik van de functie Certificeren een handtekening voor certificering toe. Het gebruik van een certificaat (dus niet alleen een digitale handtekening) kan als volgt worden beheerd:

 • Geen wijzigingen toestaan.Hiermee worden alle functies uitgeschakeld waarmee een bestand kan worden gewijzigd (zoals bewerken, commentaar toevoegen, formulieren invullen en ondertekenen). Als er wijzigingen worden aangebracht nadat het bestand is gecertificeerd, wordt het certificaat ongeldig.
 • Alleen formulieren invullen toegestaan. Hiermee worden alle functies uitgeschakeld waarmee een bestand kan worden gewijzigd, behalve het invullen van formulieren en ondertekenen. Deze optie wordt bijvoorbeeld gebruikt als u informatie van gebruikers wilt verzamelen met gebruik van een officieel formulier, dat zij niet mogen veranderen maar waarin ze hun gegevens moeten invoeren.
 • Alleen commentaar invoeren en formulieren invullen toegestaan. Hiermee worden alle functies uitgeschakeld waarmee een bestand kan worden gewijzigd, behalve het invullen van formulieren, ondertekenen en invoeren van commentaar. Deze optie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het controleren van een contract, waarbij commentaar kan worden ingevoerd en dat moet worden ondertekend.

Waarom zou ik een document certificeren?

 • Als u wilt dat mensen een document kunnen ondertekenen, een formulier kunnen invullen, of aantekeningen in een PDF-bestand kunnen invoeren zonder dat het certificaat hierdoor ongeldig wordt.
 • Als bevestiging dat u de auteur bent van dit document.
 • Als bevestiging van de inhoud van het document.
 • Om op te geven welke wijzigingen mogen worden aangebracht zonder het certificaat ongeldig te maken.
 • Om bepaalde functies automatisch uit te schakelen, zoals het invoegen van pagina’s, wijzigen van tekst en bewerken van de eigenschappen van formuliervelden.

Tip: PDF-bestanden kunnen slechts één keer worden gecertificeerd, maar kunnen talloze keren digitaal worden getekend indien de bevoegdheden dit toestaan. Dit is het grote voordeel van het certificeren in plaats van digitaal ondertekenen van bestanden die u heeft geschreven.

Een PDF-document certificeren:

 1. Klik op het tabblad Beveiligen en ondertekenen in het groepsmenu Handtekeningen op Certificeren NitroPDF certify PDF bestanden certificeren.
 2. Kies in het dialoogvenster Document certificeren de handelingen die u wilt toestaan in de lijst Toegestane acties.
 3. Klik op Volgende.
 4. Selecteer de digitale id waarmee het document wordt gecertificeerd en of het certificaat wel dan niet zichtbaar moet zijn.
 5. Klik op Volgende.
 6. Als het certificaat zichtbaar gemaakt is, klik dan op de pagina waar dit moet worden weergegeven.
 7. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Document certificeren:
 • Kies een reden voor het ondertekenen van het bestand in de lijst Reden voor ondertekenen van het document, of geef uw eigen reden op.
 • Sla de certificering op in het huidige document of als een nieuw document.
 • Geef op hoe het certificaat moet worden weergegeven.
 1. Klik op Voltooien.

Opmerking: wanneer u gecertificeerde PDF-bestanden met andere gebruikers deelt, moet de PDF-viewer van deze gebruikers de functie voor certificering en handtekeningen ondersteunen. In Nitro Pro, Adobe Acrobat en Adobe Reader kunnen gecertificeerde en ondertekende PDF-bestanden met anderen worden gedeeld.

PDF-bestanden certificeren