De verschillende formuliervelden hebben enkele eigenschappen gemeen, zoals hieronder getoond, maar aangezien formuliervelden grote verschillen vertonen wat betreft ontwerp en doel beschikt u daarnaast over unieke kenmerken die aan ieder veldtype kunnen worden toegewezen. Zo kunnen tekstvelden bijvoorbeeld worden voorzien van opties voor gegevensindeling, validering en berekening. Velden voor toetsen hebben meer opties beschikbaar voor hun stijl, waarbij pictogrammen kunnen worden gebruikt op het drukvlak van de toetsen. Aan keuzelijsten met of zonder invoervak kunnen menunamen worden toegevoegd.

Algemeen

 • Naam.Wanneer u een veld aanmaakt, zal Nitro PDF Professional hier automatisch een naam aan toewijzen op basis van het veldtype en de rangschikking. Als u bijvoorbeeld twee tekstvelden op een pagina heeft en een derde maakt, wordt dit laatste tekstveld standaard Tekst3 (Tekst voor het veldtype en 3 voor het derde veld van dit type) genoemd. Het eerste toetsveld dat wordt gemaakt, krijgt de naam Toets1.
 • Knopinfo. Als u tekst in het tekstvak Knopinfo invoert, verschijnt deze tekst onder de cursor wanneer een gebruiker zijn/haar muisaanwijzer over het veld beweegt.
 • Zichtbaarheid. Formuliervelden zijn in de meeste gevallen zichtbaar. Daarnaast heeft u nog drie verdere opties: Verborgen, Zichtbaar maar wordt niet afgedrukt en Verborgen maar afdrukbaar.
 • Richting. U kunt een draaiing instellen in stappen van 90 graden.
 • Alleen lezen. Een ‘alleen-lezen’ veld kan niet worden bewerkt. Als het selectievakje Alleen lezen wordt ingeschakeld, kan de gebruiker het veld niet wijzigen.
 • Verplicht. Schakel dit vakje in als dit veld moet worden ingevuld voordat de gegevens worden verzonden.
 • Geblokkeerd. Met dit selectievakje wordt een veld op een plaats op de pagina verankerd. De eigenschappen van het veld kunnen dan bovendien niet worden gewijzigd. Als u de eigenschappen wilt wijzigen, moet dit selectievakje eerst worden uitgeschakeld.

Vormgeving

 • Kaderkleur.U kunt ofwel geen kleur of een kleur uit het kleurenpalet toewijzen aan het kader van een rechthoek of cirkel. Kik op de optie Meer als u een van de in Windows ondersteunde kleuren wilt toewijzen.
 • Lijndikte. Selecteer Dun, Middelmatig of Dik in het pop-upmenu om de dikte van de lijn van de rechthoek of cirkel in te stellen.
 • Lijnstijl. Selecteer Effen, Onderbroken, Afgeschuind, Ingelegd of Onderstreept in het pop-upmenu.
 • Opvulkleur. De inhoud van de rechthoek (of cirkel) kan worden opgevuld met een kleur van hetzelfde kleurenpalet dat u heeft gebruikt voor de kaderkleur.
 • Lettertypenaam. Het lettertype dat aan het veld wordt toegewezen, verschijnt uitsluitend als er tekst in een tekstveld wordt ingevoerd door een gebruiker. Tekstwijzigingen zijn niet van invloed op knopinfo en tekst in het dialoogvenster Formuliereigenschappen.
 • Lettertypegrootte. Alle velden behalve handtekeningvelden accepteren wijziging van lettertypegrootte. De standaardgrootte is Automatisch. Als u een veldvak maakt, zal Nitro PDF Professional de tekstgrootte automatisch aan de lengte van het vak aanpassen. U kunt echter ook een vaste puntgrootte selecteren in een vervolgkeuzelijst, of een waarde opgeven in het tekstvakje Lettertypegrootte.
 • Lettertypekleur. Voor de kleur van het lettertype heeft u dezelfde opties beschikbaar als voor de stijl van het veld.

Actie

Voor velden zijn dezelfde acties beschikbaar als voor bladwijzers en koppelingen. De kenmerken van acties bestaan uit twee hoofdopties: de trigger en het actietype.

 • Trigger selecteren. De ‘trigger’ is de muisactie. Een actie wordt uitgevoerd bij een van de volgende bewegingen van de muis:
  • Muis loslaten. Dit is de standaardinstelling. De toegewezen actie wordt uitgevoerd wanneer de muisknop wordt losgelaten.
  • Muis indrukken. De toegewezen actie wordt uitgevoerd wanneer de muisknop wordt ingedrukt.
  • Muis invoeren. De toegewezen actie wordt uitgevoerd wanneer de cursor in een bepaald veld wordt geplaatst.
  • Muis verlaten. De toegewezen actie wordt uitgevoerd wanneer de cursor uit een bepaald veld wordt verwijderd.
  • Bij tab in. De toegewezen actie wordt uitgevoerd wanneer de cursor met de tabtoets in het veld wordt geplaatst.
  • Bij tab uit. De toegewezen actie wordt uitgevoerd wanneer de cursor met de tabtoets uit het veld wordt verwijderd.
 • Actie selecteren. Voor formuliervelden zijn dezelfde actietypen beschikbaar als voor bladwijzers en koppelingen. Klik op de optie Actie selecteren en kies het type actie dat u wilt toewijzen.

Het vak Acties wordt vergroot naarmate acties worden geselecteerd en aan de beschrijving van de toegewezen actie(s) worden toegevoegd. In dit vak krijgt u een overzicht van de acties die aan formuliervelden zijn toegewezen. De inhoud van dit vak kan niet worden bewerkt, maar u kunt op een item dubbelklikken om de actie te wijzigen. Als u bijvoorbeeld de actie Webkoppeling openen gebruikt, kunt u dubbelklikken op de weergegeven webkoppeling in het vak Acties om het dialoogvenster te openen waarin de URL voor de koppeling is ingevoerd. U kunt deze URL dan bewerken. De gewijzigde URL wordt in het vak getoond. Onder het vak Acties vindt u opties waarmee de acties naar boven of beneden in het vak kunnen worden verplaatst.

Met de toets Bewerken wordt er een dialoogvenster geopend voor een toegewezen actie. De toets Verwijderen wordt gebruikt om een geselecteerde actie uit het vak te verwijderen.

Formulierveldkenmerken