Voor formuliervelden moeten praktisch zonder uitzondering unieke veldnamen worden gebruikt. Als u voor een bepaald veld, zoals een tekstveld, dezelfde naam gebruikt, en er wordt tekst in dit vakje ingevoerd, wordt deze tekst herhaald in alle velden met dezelfde naam. Selectievakjes en keuzerondjes vormen echter de enige uitzondering op deze regel. Als u wilt dat een selectievakje of keuzerondje wordt uitgeschakeld als een ander vakje wordt ingeschakeld, moet u deze twee dezelfde naam geven. Deze velden hebben beide een optie voor het toevoegen van een exportwaarde. Wanneer u velden met dezelfde naam maakt, gebruikt u verschillende exportwaarden om onderscheid te maken tussen de verschillende keuzes.

Tip: algemene eigenschappen en eigenschappen voor het uiterlijk kunnen worden ingesteld via het context-tabblad Eigenschappen of via het dialoogvenster Eigenschappen, afhankelijk van uw voorkeur. (Lees meer over voorkeuren voor formulieren.)

Een selectievakveld toevoegen:

 1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
 2. Klik op het tabblad Formulieren in het groepsmenu Velden op Selectievakje NitroPDF img135 Selectievakvelden maken.
 3. Sleep de aanwijzer naar het punt op de pagina waar u het veld wilt zetten.
 4. Dubbelklik op het veld en voer een van de volgende handelingen uit (afhankelijk van uw voorkeur):
 • Voer in het bijbehorende tabblad Eigenschappen de naam van het veld in en stel de eigenschappen voor de stijl in.
 • Voer in het dialoogvenster Eigenschappen de naam van het veld in en stel de eigenschappen voor de stijl in.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u het tabblad Eigenschappen gebruikt, klikt u in het groepsmenu Meer op Eigenschappen en vervolgens op Opties.
 • Als u het dialoogvenster Eigenschappen gebruikt, klikt u op het tabblad Opties.
 1. Selecteer Opties. Kies een weergavestijl voor het selectievakje in de lijst Stijl selectievakje. Klik in het veld Exportwaarde en voer een waarde in. Als u bijvoorbeeld twee velden heeft die u wilt gebruiken voor Ja en Nee antwoorden, gebruikt u dezelfde naam voor de twee velden en voert u voor het ene veld de exportwaarde Ja in en voor de andere Nee.

Een selectievakveld van een formulier bewerken:

 1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Formulier, in het groepsmenu Velden:
 • Klik op het veldtype dat overeenkomt met het veld dat u wilt bewerken.
 • Klik op Alle velden bewerken.
 1. Dubbelklik op het veld om de kenmerken te gaan bewerken.

Selectievakvelden maken