Tekstvelden zijn de meest gebruikte velden in PDF-formulieren. In deze velden kunnen gebruikers tekst en/of numerieke waarden invoeren. Tekstvelden kunnen op verschillende manieren worden ingesteld om te zorgen dat ze correct worden ingevuld. U kunt scripts toevoegen, gegevens valideren, acties toewijzen en berekeningen laten uitvoeren met tekstvelden.

Tip: algemene eigenschappen en eigenschappen voor de stijl kunnen worden ingesteld via het context-tabblad Eigenschappen of via het dialoogvenster Eigenschappen, afhankelijk van uw voorkeur. (Lees meer over voorkeuren voor formulieren.)

Een tekstveld toevoegen:

 1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
 2. Klik op het tabblad Formulieren in het groepsmenu Velden op Tekstveld.
 3. Sleep de aanwijzer naar het punt op de pagina waar u het veld wilt zetten.
 4. Dubbelklik op het veld en voer een van de volgende handelingen uit (afhankelijk van uw voorkeur):
 • Voer in het bijbehorende tabblad Eigenschappen de naam van het veld in en stel de eigenschappen voor de stijl in.
 • Voer in het dialoogvenster Eigenschappen de naam van het veld in en stel de eigenschappen voor de stijl in.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u het tabblad Eigenschappen gebruikt, klikt u in het groepsmenu Meer op Eigenschappen en vervolgens op Opties.
 • Als u het dialoogvenster Eigenschappen gebruikt, klikt u op het tabblad Opties.
 1. Selecteer Opties. Klik op Uitlijning en selecteer of u de tekst links of rechts wilt uitlijnen of wilt centreren.
 2. Voeg tekst toe in het vak Standaardtekst als u standaard een tekst in het tekstveld wilt weergeven. U kunt hier bijvoorbeeld de postcode of het land van de meeste van de respondenten opgeven..
 3. Schakel Meerdere regels in als de tekst op meerdere regels moet verschijnen en schakel Lange tekst schuiven in als u wilt dat gebruikers de tekst kunnen scrollen.
 4. Klik op Limiet van tekens en voer het aantal tekens in dat het antwoord mag bevatten. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een postcode.
 5. Schakel Wachtwoord in om het veld te beveiligen met een wachtwoord.
 6. Schakel Maximaal tekens in om een maximaalveld te maken. (Opmerking: voor gebruik van deze functie moeten alle andere selecievakjes zijn uitgeschakeld.) Maximaalvelden worden gebruikt als tekens in afzonderlijke vakjes moeten worden ingevoerd. Het aantal vakjes dat u wilt gebruiken, wordt opgegeven in het tekstvak dat verschijnt nadat u het selectievakje Maximaal tekens heeft ingeschakeld.
 7. Indeling. Als u een andere indeling dan tekst wilt, bijvoorbeeld een datum of aangepaste indeling, kiest u een optie uit het vervolgkeuzemenu Formaatcategorie selecteren.
 8. Validering. Als u wilt dat bepaalde veldgegevens worden gevalideerd, heeft u enige kennis van JavaScript nodig. Schakel Aangepast script voor validering gebruiken in en voer de JavaScript-code in om de veldgegevens te valideren.
 9. Berekenen. Als het veld moet worden berekend, schakelt u een optie in voor het berekenen van gegevens.

Een tekstveld van een formulier bewerken:

 1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Formulier, in het groepsmenu Velden:
 • Klik op het veldtype dat overeenkomt met het veld dat u wilt bewerken.
 • Klik op Alle velden bewerken.
 1. Dubbelklik op het veld om de kenmerken te gaan bewerken.

Tekstvelden maken