De gereedschappen voor het maken van formulieren zijn te vinden in het groepsmenu van het lint Formulieren in Nitro PDF Professional. Als u een veld wilt maken, selecteert u een van de formulierfuncties en sleept u een rechthoekige lichtkrant open waarin de veldgrootte wordt opgegeven. Als u de muisknop loslaat, verschijnt er voor alle veldtypen een rechthoekig veldpictogram, met uitzondering van het veld voor een keuzerondje dat als een cirkeltje verschijnt.

Nitro Pro is voorzien van een uniek gereedschap waarmee u de stijlinstellingen van het veld kunt opslaan. Als u bijvoorbeeld regelmatig bepaalde stijlen selectieknoppen gebruikt (kleuren, stijlen, kaders, enz.) kunt u deze toevoegen aan de lijst Vormgeving, zodat u deze op latere formulieren weer opnieuw kunt gebruiken. (Zie het onderwerp Instellingen voor formuliervelden opnieuw gebruiken voor verdere informatie.)

Tip: bij het bewerken van formuliervelden kunt u de functie Alle velden bewerken gebruiken om ieder soort veld te selecteren en bewerken.

Een formulierveld toevoegen:

  1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
  2. Klik op het tabblad Formulieren in het groepsmenu Velden op het type veld dat u wilt toevoegen.
  3. Sleep de aanwijzer naar het punt waar u het veld wilt laten verschijnen..

Een formulierveld bewerken:

  1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Formulieren, in het groepsmenu Velden:
  • Klik op het veldtype dat overeenkomt met het veld dat u wilt bewerken.
  • Klik op Alle velden bewerken.
  1. Dubbelklik op het veld om dit te gaan bewerken.

Formulieren ontwerpen