Gegevens van formulieren kunnen worden geëxporteerd. In Nitro PDF Professional worden de gegevens in FDF-indeling (Form Data Format) geëxporteerd. Een geëxporteerd gegevensbestand is veel kleiner dan een PDF-bestand. Een FDF-bestand kan per e-mail naar een andere gebruiker worden gestuurd, die dit dan in een PDF-bestand kan importeren. U kunt FDF-bestanden ook lokaal gebruiken om gegevens in uw formulieren te importeren. Wanneer gegevens in een PDF-bestand worden geïmporteerd, moet het bestand exact dezelfde veldnamen (met exact hetzelfde gebruik van hoofd- en kleine letters) hebben als het bestand waaruit de gegevens werden geëxporteerd. Alle veldgegevens waarvan de veldnamen niet overeenkomen met de veldnamen van het geëxporteerde bestand, worden in Nitro PDF Professional genegeerd.

Gegevens uit een PDF-document exporteren:

  1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
  2. Klik op het tabblad Formulierenin het groepsmenu Formuliergegevens op Exporteren NitroPDF  img140 Formuliergegevens importeren en exporteren.
  3. Voer een naam in voor het bestand.
  4. Klik op Opslaan.

Gegevens in een PDF-document importeren:

  1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
  2. Klik op het tabblad Formulierenin het groepsmenu Formuliergegevens op Importeren NitroPDF  img140 Formuliergegevens importeren en exporteren.
  3. Selecteer het bestand dat u wilt importeren.
  4. Klik op openen.

Formuliergegevens importeren en exporteren