Een van de algemene toetsen die u op PDF-formulieren maakt, is de toets waarmee gebruikers automatisch ingevulde velden kunnen wissen. Dit is een handige toets voor gebruikers die een formulier moeten invullen waarvan de velden reeds automatisch ingevoerde informatie bevatten. In het lint van Nitro PDF Professional is ook een toets Terugzetten aanwezig, die kan worden gebruikt als het formulier de toets niet bevat.

Formuliergegevens terugzetten:

 1. Open het formulier in Nitro PDF Professional.
 2. Klik op het tabblad Formulierenin het groepsmenu Formuliergegevens op TerugzettenNitroPDF img141 Formuliergegevens terugzetten.

Uw eigen terugzettoets maken:

 1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
 2. Klik in het menu Formulieren op SelectieknopNitroPDF img134 Formuliergegevens terugzetten.
 3. Sleep de aanwijzer naar het punt op de pagina waar u de toets wilt zetten.
 4. Geef het veld de naamterugzetForm en stel de eigenschappen in Algemeen en Vormgeving in.
 5. Selecteer Indeling in de eigenschappen Optie en selecteer alleen Label. Klik op het veld Label en voer Formulier terugzetten in.
 6. Klik op Actie selecteren en selecteer Formulier opnieuw instellen in het vervolgkeuzemenu.
 7. Klik op Toevoegen en voer een van de volgende handelingen uit:
 • Klik op Alle deselecteren. Druk op Besturing en klik op ieder veld dat u wilt wissen als u minder velden wilt wissen dan er in totaal op de lijst staan.
 • Klik op Alle selecteren. Druk op Besturing en klik op ieder veld dat u wilt niet wissen als er meer velden zijn die u wilt wissen dan velden die u niet wilt wissen.
 1. Klik op OK.

Formuliergegevens terugzetten