U kunt een knop Verzenden in een PDF-formulier maken om gebruikers de mogelijkheid te geven de ingevoerde gegevens automatisch naar een specifieke URL of specifiek e-mailadres te sturen. Het is uiterst eenvoudig om een verzendknop in uw formulieren te maken voor gebruikers. Als u gegevens naar een URL wilt sturen, is enige programmering aan de serverzijde vereist om de formuliergegevens te verzamelen en routeren. Als u de gegevens naar een e-mailadres wilt sturen, bevat de tekst in de e-mail de formuliergegevens en heeft u verschillende opties om op te geven welke gegevens wel of niet moeten worden opgenomen.

Een verzendtoets maken:

  1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
  2. Klik in het lint Formulieren op Selectieknop NitroPDF  img134 Formuliergegevens verzenden.
  3. Sleep de aanwijzer naar het punt op de pagina waar u de toets wilt zetten.
  4. Geef het veld de naam submitForm, en stel de eigenschappen Algemeen en Vormgeving in.
  5. Selecteer Indeling in de eigenschappen Opties en selecteer Alleen label. Klik in het veld Label en voer Formulier verzenden in.
  6. Klik in het tabblad Acties op Actie selecteren en selecteer Formulier verzenden in de vervolgkeuzelijst.
  7. Klik op Toevoegen en klik op de lijst Formulier verzenden naar om de verzendmethode te selecteren.
  8. Selecteer de velden. Klik op Alle velden verzenden of op Alleen deze velden verzenden en klik dan op Velden selecteren om de velden te selecteren die u wilt verzenden. Schakel de vakjes voor Velden zonder waarde opnemen en/of Datums naar standaardnotatie converteren in, indien gewenst.
  9. Klik op OK.

Formuliergegevens verzenden