JavaScripts op mapniveau zijn JavaScript-bestanden (.JS) die worden uitgevoerd bij het opstarten van een applicatie. Hiermee kunnen bijvoorbeeld JavaScript-functies in de applicatie worden geladen die opnieuw gebruikt kunnen worden, of kunnen methoden/eigenschappen worden geopend waarvan de beveiliging zo is ingesteld dat ze alleen in de app/init-event uitgevoerd kunnen worden.

Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn het laden van de Windows-aanmelding van de gebruiker in een globaal JavaScript dat variabel is bij het opstarten, of het laden van een lijst namen van het personeel van uw bedrijf in een JS-array bij het opstarten, dat gebruikt kan worden door formulieren die in Nitro PDF Professional worden geopend.

JavaScript op mapniveau toevoegen of bewerken:

  1. Open Nitro PDF Professional.
  2. Klik op het tabblad Formulierenin het groepsmenu JavaScript op Mapniveau NitroPDF folder level javascript JavaScript op mapniveau gebruiken.
  3. Voer JS-bestanden aan de map toe, of bewerk bestaande bestanden.

JavaScript op mapniveau gebruiken