Of u nu scripts in uw eigen documenten schrijft, of door bestanden bladert om andere scripts te bekijken, u moet eerst weten waar u Javascripts kunt vinden. In Nitro PDF Professional zijn JavaScripts op de volgende locaties te vinden:

  • Veldscripts. JavaScripts kunnen met alle veldtypen worden gebruikt. In alle velden kunnen scripts worden toegevoegd via de eigenschappen in Acties instellen. In handtekeningvelden kunnen Javascripts zowel via de eigenschap Actie instellen als de eigenschap Ondertekend worden toegevoegd. Tekstvelden bieden verreweg de meeste mogelijkheden voor het toevoegen van scripts aan veldeigenschappen. In deze tekstvelden kunnen scripts worden toegevoegd aan:
  • Eigenschappen Indeling. Open de eigenschappen Indeling en selecteer Aangepast in het vervolgkeuzemenu Formaatcategorie selecteren. Voeg Javascripts toe als u een Script aangepast formaat en een Script aangepaste toetsaanslagen wilt maken.
  • Valideren. Open de eigenschap Valideren en selecteer Aangepast script voor validering gebruiken als u een Javascript wilt toevoegen om veldgegevens te valideren.
  • Berekenen. De eigenschap Berekenen wordt hoogstwaarschijnlijk het meest gebruikt voor Javascripts. U kunt scripts in twee gebieden schrijven. Als u op de veldnotatie Vereenvoudigd klikt, kunt u scripts schrijven met een syntaxis zoals spreadsheetformule’s. Klik op Aangepast berekeningsscript om Javascripts te schrijven waarmee veldgegevens worden berekend.
  • Actie instellen. Tekstvelden ondersteunen het type actie JavaScript uitvoeren, net als andere velden.
  • JavaScript-console. U kunt de JavaScript-console openen en een script schrijven dat niet voor een bepaald veld of element is bedoeld. Scripts die in de Javascript-console zijn geschreven, kunnen worden gebruikt voor testroutines en debug-code.
  • Documentacties. Documentacties bestaan uit PDF’s openen, opslaan en afdrukken. U kunt Javascripts schrijven die worden uitgevoerd als deze acties plaatsvinden. Als u een documentactie wilt toevoegen, gaat u naar het tabblad Formulieren in het groepsmenu JavaScript en klikt u op Documentacties.
  • JavaScript documentniveau. Een Javascript op documentniveau kan een functie zijn die wordt geactiveerd door andere scripts in subroutines. Deze scripts zijn op documentniveau opgenomen en kunnen worden uitgevoerd door een ander script of door een bestand te openen.
  • JavaScript mapniveau. Een JavaScript op mapniveau bevindt zich buiten het PDF-bestand en kan door meerdere PDF’s worden gebruikt. De scripts worden uitgevoerd wanneer Nitro PDF Professional wordt geopend.

JavaScripts opzoeken