Met gebruik van JavaScript kan een praktisch oneindig aantal interactieve functies worden toegevoegd, kunnen complexe formules worden gemaakt en kunnen uw PDF’s van een meer dynamische functionaliteit worden voorzien.

Met scripts op documentniveau worden functies toegevoegd, waarvan andere scripts de routines door het hele PDF-bestand steeds opnieuw kunnen gebruiken. JavaScripts op documentniveau kunnen ook worden gebruikt om bepaalde acties te starten wanneer een bestand wordt geopend.

Een JavaScript op documentniveau schrijven:

  1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
  2. Klik op het tabblad Formulieren in het groepsmenu JavaScript op DocumentniveauNitroPDF  img142 Script op documentniveau schrijven.
  3. Geef een naam op voor het script en klik op Nieuw.
  4. Voer uw code in het dialoogvenster JavaScript-editor in. In het onderstaande voorbeeld is een eenvoudige routine opgesteld, waarmee er altijd een berichtvenster verschijnt wanneer het bestand in Nitro PDF Professional wordt geopend. De code is als volgt:

var msg = “Gemaakt in Nitro PDF Professional”

app.alert(msg)

  1. Klik op OK. Als uw script juist is geschreven, zal er nu een berichtvenster verschijnen wanneer het bestand in Nitro PDF Professional wordt geopend.

 

Script op documentniveau schrijven