Als u uw formuliervelden niet heeft opgesteld op de volgorde die met de tabtoets moet worden gevolgd, kunt u de tabvolgorde op een later tijdstip wijzigen.

De tabvolgorde instellen:

  1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
  2. Klik op het tabblad Formulieren in het groepsmenu Setup op Tabvolgorde instellen.
  3. Klik op de formuliervelden in de volgorde waarop de tabtoets door de velden moet lopen.
  4. Klik op een ander gereedschap om uw handeling te voltooien.

Tabvolgorde instellen