In Nitro PDF Professional kunnen verschillende veldberekeningen worden uitgevoerd. De integrale berekeningsformules van Nitro PDF Professional bieden een eenvoudige methode voor het opstellen van simpele en vastomlijnde veldberekeningen. Vereenvoudigde veldnotatie en JavaScripts zijn geavanceerder en voor het gebruik hiervan is enige kennis van programmering vereist. Als u alleen formules nodig heeft voor berekeningen als optellen, aftrekken of het gemiddelde berekenen, is programmeringskennis overbodig.

Voor berekeningen worden altijd tekstvelden gebruikt. Berekeningen kunnen in alle soorten velden worden uitgevoerd. Als het resultaat van een berekening echter in een formulier moet worden gerapporteerd, moet u ofwel een tekstveld instellen dat deze waarden berekent en het resultaat in het berekeningsveld op het formulier plaatst, of moeten de waarden in een ander veldtype worden berekend en moeten deze waarden dan naar een tekstveld worden gestuurd.

Een berekening opstellen:

 1. Open het PDF-bestand in Nitro PDF Professional.
 2. Klik in het tabblad Formulieren op TekstveldNitroPDF img139 Veldgegevens berekenen.
 3. Sleep de aanwijzer naar het punt op de pagina waar u de toets wilt zetten.
 4. Open de Eigenschappen, geef een naam op en selecteer de gewenste opties op de tabbladen Algemeen en Vormgeving.
 5. Selecteer Opties en klik op Uitlijning. Selecteer Rechts in het keuzemenu om de waarden rechts uit te lijnen.
 6. Open het tabblad Indeling, klik op Formaatcategorie selecteren en kies Nummer in de keuzelijst.
 7. Klik op Decimalen en geef het aantal decimalen op dat u in het berekende veld wilt weergeven.
 8. Open het tabblad Berekenen, selecteer het type waarde en voer een van de volgende handelingen uit:
 • Klik op SUM (som) om de som van een reeks waarden te berekenen.
 • Kik op PRD (product (x)) om de waarden te vermenigvuldigen.
 • Klik op AVG (gemiddelde) om het gemiddelde van een reeks waarden te berekenen.
 • Klik op MIN (minimum) om de minimumwaarde van een groep velden te geven.
 • Klik op MAX (maximum) om de maximumwaarde van een groep velden te geven.
 1. Klik op de optie Selecteren om het dialoogvenster Veldselectie te openen. Houd de Ctrl- of de Shift-toets ingedrukt en klik op ieder veld dat moet worden berekend.
 2. Klik op OK.

Veldgegevens berekenen