De handleiding Aan de slag biedt u een kort overzicht, aan de hand waarvan u snel kunt leren hoe u met Nitro PDF Professional de meest algemene taken kunt uitvoeren. De module Nitro Pro gebruiken is voorzien van een visuele rondleiding door de interface van Nitro PDF Professional, compleet met een overzicht van de werking van het programma en waar de belangrijkste functies zijn te vinden. Dit is het ideale beginpunt voor nieuwe gebruikers om bekend te raken met het programma. Het venster Aan de slag wordt automatisch geopend wanneer Nitro PDF Professional voor het eerste wordt gestart, en kan tevens handmatig worden geopend en permanent worden in- of uitgeschakeld.

 

Het dialoogvenster Aan de slag openen:

  • Klik op het tabblad Help in het groepsmenu Help op Aan de slagNitroPDF  img53 Aan de slag.

Het venster Aan de slag niet weergeven wanneer Nitro Pro wordt geopend:

  1. Open Nitro PDF Professional.
  2. Klik rechtsboven in het dialoogvenster Aan de slag op het selectievakje bij Niet weergeven bij opstarten.

Aan de slag