Bladwijzers worden weergegeven in het deelvenster Bladwijzers, dat links van het documentvenster verschijnt.

Het deelvenster Bladwijzers weergeven:

  • Klik op het tabblad Start in het groepsvenster Tonen/verbergen op BladwijzersNitroPDF  img107 Bladwijzers bekijken en gebruiken.

De grootte van het lettertype in het deelvenster Bladwijzers vergroten of verkleinen:

  1. Klik op de toets Nitro PDF ProfessionalNitroPDF  img108 Bladwijzers bekijken en gebruiken en klik op Nitro PDF voorkeuren.
  2. Klik op Interface en klik op de gewenste tekstgrootte in Tekstgrootte bladwijzers.
  3. Klik op OK.

Bladwijzers bekijken en gebruiken