Bladwijzers kunnen worden gemaakt door tekst op een pagina te selecteren en hier een bladwijzer van te maken, of door een naamloze bladwijzer toe te voegen en hier een naam aan te geven en in te stellen in het deelvenster Bladwijzers.

Wanneer u bladwijzers toevoegt die als koppeling naar een ander deel van hetzelfde document fungeren, bent u niet beperkt tot alleen paginakoppelingen, maar kunt u precies bepalen wat de gebruikers te zien krijgen—u kunt bijvoorbeeld zorgen dat de bladwijzer naar een andere pagina gaat en meteen inzoomt op een klein deel van die pagina. U doet dit door de eigenschappen van de actie van de bladwijzer in te stellen.

Een bladwijzer aan een PDF-document toevoegen:

  1. Klik op het tabblad Invoegen en bewerken in het groepsmenu Navigatie op BladwijzerNitroPDF  img107 Bladwijzers maken.
  2. Voer nu in het deelvenster Bladwijzers het label voor uw bladwijzer in.

Opmerking: bladwijzers die op deze manier worden ingesteld, zijn standaard gekoppeld aan de pagina die op dat moment wordt weergegeven. Raadpleeg het onderstaande gedeelte over het bewerken van bladwijzers als u een andere actie voor uw bladwijzer wilt instellen.

Een bladwijzer maken van een kop of van tekst:

  1. Klik in het groepsmenu Gereedschappen op de optie Tekst kopiëren NitroPDF  img109 Bladwijzers maken.
  2. Markeer de tekst die u wilt gebruiken.
  3. Kik met uw rechtermuisknop en klik dan op Bladwijzer toevoegen.
  4. Sleep de bladwijzer nu in het deelvenster Bladwijzers naar de gewenste plaats tussen de aanwezige bladwijzers.

Bladwijzers maken