Met de functie voor automatische paginakoppelingen kunt u alle nummers in een gebied op de pagina omzetten in actieve hyperlinks, waarmee koppelingen naar de overeenkomstige pagina’s in het document ontstaan. Dit is een ideale manier om bepaalde delen van uw document, zoals een inhoudsopgave of index, intelligenter en makkelijker in gebruik te maken. Hiertoe selecteert u eenvoudigweg het deel van de pagina of de reeks pagina’s die u wilt gebruiken en start u de functie om de nummers in actieve koppelingen om te zetten.

Paginakoppelingen maken:

  1. Klik op het tabblad Invoegen en bewerken in het groepsmenu Navigatie op de pijl onder Koppeling NitroPDF  img112 Automatische paginakoppelingen.
  2. Klik op Automatische paginakoppelingen NitroPDF  img114 Automatische paginakoppelingen.
  3. Specificeer het deel van de pagina of de reeks pagina’s op een van de volgende manieren:
  • Als u een deel van een pagina wilt doorzoeken, klikt en sleept u uw cursor over het betreffende deel om dit te selecteren en geeft u de pagina’s op die gescand moeten worden.
  • Als u de hele pagina of een reeks hele pagina’s wilt doorzoeken, selecteert u Pagina’s en geeft u de gewenste pagina’s op
  1. Klik op de gewenste opties om de vormgeving van de koppelingen in te stellen.
  2. Klik op de toets Maken om de koppelingen te genereren.

Automatische paginakoppelingen