OCR met gebruik van de knop Tekst herkennen

  1. Open in Nitro PDF Professional het PDF-document dat u wilt scannen met OCR.
  2. Klik in het tabblad Maken en converteren op de knop Tekst herkennen in het groepsvenster OCR.
  3. Geef in het dialoogvenster Tekst herkennen met OCR de taal van de tekst en de uitvoerinstellingen op.
  4. Als u verdere opties wilt configureren, klikt u op de knop Geavanceerd voor meer instellingen.
  5. Klik op OK om uw instellingen te activeren en ga verder met de tekstherkenning.
  6. Als u Bewerkbare tekst hebt geselecteerd als het type uitvoer, wordt u gevraagd een naam op te geven voor uw PDF-document en het nieuwe document op te slaan.
  7. Als u Doorzoekbare tekst als het type uitvoer hebt geselecteerd, blijft uw (nu doorzoekbare) document geopend.

 

OPMERKING: Als u Bewerkbare tekst als type uitvoer hebt geselecteerd, kunt u de tekst bewerken door de functie Bewerken in het groepsmenuMaken en converteren te selecteren.

OPMERKING: Voor documenten met gemengde inhoud (afbeeldingen, tekst, grafische beelden) wordt het type uitvoer Bewerkbare tekst afgeraden, omdat de OCR-engine hiermee grafische elementen soms onjuist zal weergeven.

Een bestaande PDF in OCR scannen