Functie

Sneltoets

Openen

Ctrl+O

Opslaan

Ctrl+S

Opslaan als

Alt+F+A

Sluiten

Ctrl+W

Ctrl+F4

Alle documenten sluiten

Ctrl+Shft+W

Naar volgende geopende document

Ctrl+Tab

Naar vorige geopende document

Ctrl+Shft+Tab

Afdrukken

Ctrl+P

Documenteigenschappen

Ctrl+D

Maken

Ctrl+N

Samenvoegen

Shft+Ctrl+N

Zoeken

Ctrl+F

Bestand