Functie

Doel

Sneltoets

Eerste pagina

Ga naar de eerste pagina in het document.

Home

Laatste pagina

Ga naar de laatste pagina in het document.

End

Vorige pagina

Ga naar de vorige pagina in het document.

Pijltoets links

Ctrl+Page Down

Volgende pagina

Ga naar de volgende pagina in het document.

Alr+pijltoets rechts

Vorige weergave

Het vorige gevolgde weergavepad terugwaarts volgen, inclusief verplaatsingen tussen pagina’s, vergrotingsniveaus en via bladwijzers en koppelingen.

Ctrl+,

Volgende weergave

Het gevolgde weergavepad volgen, inclusief verplaatsingen tussen pagina’s, vergrotingsniveaus en via bladwijzers en koppelingen.

Ctrl+.

Naar boven

De pagina naar naar boven scrollen.

Pijltoets omhoog

Naar beneden

De pagina naar beneden scrollen.

Pijltoets omlaag

Navigeren