Met de exportfunctie in Nitro PDF Professional kunnen alle afbeeldingen in uw PDF-documenten worden opgehaald en in aparte afbeeldingsbestanden worden opgeslagen, zodat ze in andere programma’s kunnen worden gebruikt. In een enkele handeling kunnen afbeeldingen uit een reeks pagina’s, uit hele bestanden, of uit een verzameling bestanden worden opgehaald.

Afbeeldingen ophalen uit PDF-bestanden:

  1. Klik op het tabblad Maken en converteren, in het groepsmenu Converteren, op Afbeeldingen onttrekken NitroPDF pdf%20to%20text Alle afbeeldingen onttrekken.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster Afbeeldingen onttrekken:
  • Klik in Bestanden voor conversie op Bestanden toevoegen en blader naar de PDF-bestanden die u wilt opnemen om deze te selecteren.
  • Markeer een PDF-bestand in de lijst en gebruik dan de opties Op of Neer om de documenten naar wens te rangschikken, of klik op Verwijderen als u het document uit de lijst wilt verwijderen.
  • Schakel het selectievakje naast Alle geopende PDF-documenten opnemen in om alle afbeeldingen uit de geopende PDF’s op te halen.
  • Als u alleen de afbeeldingen van bepaalde pagina’s in een document wilt ophalen, markeert u het document en klikt u op Pagina’s kiezen. Voer de gewenste pagina of reeks pagina’s (gescheiden door een streepje) in het vakje Pagina’s in. Als u bijvoorbeeld pagina’s 3, 4 en 5 van een document met 8 pagina’s wilt converteren, voert u hier 3-5 in.

Tip: u kunt de selectie makkelijker maken door de navigatiepijlen onder in het venster te gebruiken om de afzonderlijke pagina’s te bekijken.

  • Selecteer de gewenste indeling voor de uitvoer van kleuren- en zwart/wit-afbeeldingen in Conversie-instellingen. (Met Optimaal wordt het bestandstype van de afbeeldingen intelligent op basis van de PDF-informatie geselecteerd.)
  • Maak in Uitvoer een selectie uit de beschikbare Mapopties om op te geven waar de opgehaalde afbeeldingen moeten worden opgeslagen.
  • Schakel het selectievakje Gemaakte map openen in om de bestemmingsmap automatisch te openen.
  1. Klik op Converteren om de handeling te voltooien.

 

 

Alle afbeeldingen onttrekken