De exportfunctie van Nitro PDF Professional biedt de mogelijkheid volledige PDF-bestanden of afzonderlijke pagina’s ervan naar een beeldbestand te converteren. Hierbij kan dan tevens de gewenste bestandsindeling worden geselecteerd en kan de beeldkwaliteit indien nodig worden verlaagd. De functie Naar afbeelding converteren is krachtiger dan de Snapshot-functie en produceert afbeeldingen van hogere kwaliteit, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een reeks nuttige configuratieopties.

PDF naar afbeelding converteren:

 1. Klik op Naar afbeelding in het groepsmenu Converteren van het tabblad Maken en converteren NitroPDF pdf2wordsmall Conversie van PDF naar afbeelding.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster PDF naar afbeelding converteren:
 • Klik in Bestanden voor conversie op Bestanden toevoegen en blader naar de PDF-bestanden die u wilt selecteren.
 • Markeer een PDF-bestand in de lijst en gebruik dan de opties Op of Neer om de documenten naar wens te rangschikken, of klik op Verwijderen als u het document uit de lijst wilt verwijderen.
 • Schakel het selectievakje naast Alle geopende PDF-documenten opnemen in om de geopende PDF’s snel naar beeldbestanden te converteren.
 • Als u alleen bepaalde pagina’s in een document wilt converteren, markeert u het document en klikt u op Pagina’s kiezen. Voer de gewenste pagina of reeks pagina’s (gescheiden door een streepje) in het vakje Pagina’s in. Als u bijvoorbeeld pagina’s 3, 4 en 5 van een document met 8 pagina’s wilt converteren, voert u hier 3-5 in.

Tip: u kunt de selectie makkelijker maken door de navigatiepijlen onder in het venster te gebruiken om de afzonderlijke pagina’s te bekijken.

 • Selecteer de gewenste Beeldindeling onder Conversie-instellingen (PNG, TIFF, Mehrfachseiten-TIFF, of JPEG).
 • Selecteer tevens onder Conversie-instellingen of u de afbeelding wilt Verkleinen tot een specifieke dpi-waarde, of selecteer Originele dpi behouden als u de resolutie niet wilt wijzigen.
 • Maak in Uitvoer een selectie uit de beschikbare opties voor Map om op te geven waar het geëxporteerde bestand moet worden opgeslagen.
 • Schakel het selectievakje Geconverteerde bestanden openen in als u wilt dat de documenten na conversie automatisch in het standaardprogramma worden geopend.
 1. Klik op Converteren om de conversie uit te voeren.

Conversie van PDF naar afbeelding