Er zijn verschillende instellingen waarmee kan worden bepaald hoe Nitro PDF Professional PDF-inhoud exporteert naar documenten in doc- (Microsoft Word) en rtf-indeling (Rich Text Format). U krijgt toegang tot deze instellingen door op de toets Opties… te klikken in het export-venster, of in het venster Voorkeuren van Nitro PDF Professional.

Opmerking: het is technisch onmogelijk om PDF-bestanden zodanig naar Word te exporteren dat de indeling en opmaak precies hetzelfde blijven. Nitro PDF Professional tracht een Word-bestand te produceren dat het originele PDF-bestand in alle opzichten het dichtst benadert.

U heeft de volgende opties:

 • Pagina-indeling. In Pagina-indeling vindt u de opties waarmee u de juiste balans tussen de bewerkbaarheid van het uitvoerbestand en de visuele nauwkeurigheid in vergelijking met de originele PDF kunt instellen.
  • Hoge bewerkbaarheid (met indeling). Met deze optie wordt een bestand gemaakt dat redelijk bewerkbaar is, maar waarin tegelijkertijd het uiterlijk van de originele PDF behouden is gebleven. De indeling van de tekst, grafische afbeeldingen en alinea’s worden allemaal nagebootst en het uitvoerbestand is in kolommen ingedeeld voor visuele overeenkomst met het origineel.
  • Hoge bewerkbaarheid (enkele kolom). Met deze optie wordt een bestand geproduceerd dat in hoge mate kan worden bewerkt, inclusief de structuur en indeling van het document. De indeling van de tekst, grafische afbeeldingen en alinea’s worden allemaal nagebootst, maar er worden geen kolommen gebruikt om de inhoud in te delen.
  • Nauwkeurig ingedeeld. Met deze optie maakt u een bestand dat er precies hetzelfde uitziet als de PDF. Hierbij worden tekstkaders gebruikt om de inhoud zo nauwkeurig mogelijk in te delen. Deze optie is ideaal wanneer de visuele kwaliteit van het bestand het belangrijkste is en als er weinig of geen wijzigingen hoeven te worden aangebracht.
  • Originele indeling behouden met gebruik van aangepaste tekenafstand. Als dit is ingeschakeld, stelt Nitro Pro de tekenafstand af om de tekst uit het PDF-bestand zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen.
  • Pagina’s automatisch draaien op basis van tekstrichting. Hiermee worden de pagina’s in het geëxporteerde document gedraaid overeenkomstig het merendeel van de originele tekst in de PDF.
 • Afbeeldingen. Met de afbeeldingsopties kunt u bepalen hoe afbeeldingen tijdens de conversie worden verwerkt.
  • Automatisch verankeren. Nitro Pro zal automatisch de beste methode voor het verankeren van afbeeldingen bepalen, op basis van het type inhoud dat in de PDF wordt aangetroffen.
  • Aan alinea verankeren. Afbeeldingen worden aan de dichtstbijzijnde alinea verankerd. Hierdoor wordt het makkelijker om de inhoud te bewerken, aangezien de afbeeldingen met de alinea mee worden verplaatst. Deze optie werkt goed met de optie ‘Hoge bewerkbaarheid (met indeling).
  • Aan pagina verankeren. Afbeeldingen worden op een vaste plaats in de geëxporteerde pagina verankerd, op precies dezelfde plaats als in de PDF-pagina. Deze optie werkt goed met de optie ‘Nauwkeurig ingedeeld’.
  • Alleen inline-afbeeldingen. Hiermee worden alleen afbeeldingen die tussen woorden en op dezelfde letterlijn als de tekst zijn geplaatst, geconverteerd. Andere afbeeldingen worden niet geconverteerd.
 • Tabellen. Met Nitro Pro kunt u bepalen of gegevens in tabellen wel of niet weer naar tabellen worden geconverteerd.
  • Tabellen detecteren. Met deze optie zal Nitro Pro automatisch inhoud opsporen die in de PDF in tabellen is ingedeeld, en zal dan proberen deze in het geëxporteerde bestand naar tabellen te converteren.
 • Kop- en voettekst. Met gebruik van deze opties kunt u opgeven hoe inhoud wordt verwerkt die in kop- en voetregels verschijnt.
  • Kop- en voetregels detecteren en herstellen. Nitro Pro spoort automatisch kop- en voetregels op en converteert deze naar kop- en voetregels in het geëxporteerde bestand.
  • Verwijderen. Inhoud die in kop- en voetregels is opgenomen, wordt niet in het geëxporteerde bestand opgenomen.
  • Kop- en voetregels niet detecteren. Kop- en voettekst wordt als normale inhoud geconverteerd en in de hoofdtekst van het geëxporteerde bestand opgenomen, aan de boven- en onderkant van de pagina.
 • Geavanceerd tekstherstel. De opties voor geavanceerd tekstherstel bieden hulp bij de conversie van PDF-bestanden die lettertypen bevatten met een niet-standaard codering. Gewoonlijk resulteert dit in een Word- of RTF-document met onleesbare tekst.
  • Alle tekst. Met deze optie past Nitro Pro een geavanceerde optische hersteltechniek toe op alle tekst in het document. Alle tekst in het uitvoerbestand zal dezelfde lettertypestijl gebruiken.
  • Alleen probleemtekst. Hiermee past Nitro Pro alleen geavanceerd optisch tekstherstel toe op probleemtekst in het document en gebruikt waar mogelijk de originele lettertypen en stijl.
  • Geen. Hiermee wordt probleemtekst niet hersteld.
  • Taal van tekst voor herstel. Hier kunt u een taal opgeven die door de functie voor tekstherstel wordt gebruikt bij het interpreteren van de woorden in het PDF-bestand.

Export-instellingen PDF naar Word/RTF wijzigen

Voer een
van de volgende handelingen uit:

 • Klik op de toets Nitro PDF NitroPDF nitro%20pdf%20button Export instellingen PDF naar Word/RTF en klik vervolgens op Voorkeuren. Klik in het deelvenster links op Conversie en klik dan om Word en Rich Text uit te breiden.
  • In het export-venster Naar Word of Naar RTF, bij Conversie-instellingen, klikt u vervolgens op Opties.        

Export-instellingen PDF naar Word/RTF