Met de exportfunctie in Nitro PDF Professional kunnen PDF-bestanden naar Microsoft Excel-spreadsheets (xml-bestanden) worden geconverteerd. De inhoud wordt zo in een handomdraai bruikbaar in Microsoft Excel. U kunt een reeks pagina’s, hele bestanden of een verzameling bestanden in één keer exporteren. Om uw bestanden met Nitro PDF Professional te kunnen converteren, moeten de PDF’s gegevens in tabellen bevatten; zo niet, zal de conversie niet kunnen worden uitgevoerd.

PDF naar Microsoft Excel converteren:

  1. Klik op het tabblad Maken en converteren, in het groepsmenu Converteren, op de optie Naar Excel NitroPDF pdf to excel PDF naar Microsoft Word converteren.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster Naar Excel:
  • Klik in Bestanden voor conversie op Bestanden toevoegen en blader naar de PDF-bestanden die u wilt selecteren.
  • Markeer een PDF-bestand in de lijst en gebruik dan de opties Op of Neer om de documenten naar wens te rangschikken, of klik op Verwijderen als u het document uit de lijst wilt verwijderen.
  • Schakel het selectievakje naast Alle geopende PDF-documenten opnemen in om de geopende PDF’s snel naar Excel te converteren.
  • Als u alleen bepaalde pagina’s in een document wilt converteren, markeert u het document en klikt u op Pagina’s kiezen. Voer de gewenste pagina of reeks pagina’s (gescheiden door een streepje) in het vakje Pagina’s in. Als u bijvoorbeeld pagina’s 3, 4 en 5 van een document met 8 pagina’s wilt converteren, voert u hier 3-5 in.

Tip: u kunt de selectie makkelijker maken door de navigatiepijlen onder in het venster te gebruiken om de afzonderlijke pagina’s te bekijken.

  • Maak in Uitvoer een selectie uit de beschikbare Mapopties om op te geven waar het geëxporteerde bestand moet worden opgeslagen.
  • Schakel het selectievakje Geconverteerde bestanden openen in als u wilt dat de documenten na conversie automatisch in het standaardprogramma worden geopend.
  1. Klik op Converteren om de conversie te voltooien.

Het geconverteerde bestand openen in Microsoft Excel

1. Klik met uw rechtermuisknop op het xml-bestand, selecteer Openen met en vervolgens Kies programma…

2. Selecteer in het dialoogvenster Openen met Excel uit de lijst programma’s, of gebruik de knop Bladeren om Excel handmatig op te zoeken.

3. Markeer Excel in de lijst programma’s en controleer dat het selectievakje Dit type bestand altijd met dit programma openen… is ingeschakeld.

4. Klik op OK; Microsoft Excel opent nu het geconverteerde xml-bestand.

5. U kunt ook eerst Excel openen en vervolgens Openen (Ctrl + O) selecteren om het xml-bestand handmatig op te zoeken en te openen.

 

Tip: het xml-bestand kan worden geconverteerd door Opslaan als te selecteren in Excel en vervolgens in Opslaan als de bestandsindeling .XLS of .XLSX te kiezen.

PDF naar Microsoft Word converteren