Met de exportfunctie van Nitro PDF Professional kunnen PDF-bestanden naar onbewerkte tekstbestanden (.txt) worden geconverteerd om op snelle wijze een versie met alleen de tekst van de inhoud te maken. U kunt een reeks pagina’s, hele bestanden of een verzameling bestanden in één keer exporteren.

PDF naar onbewerkte tekst converteren:

  1. Klik op het tabblad Maken en converteren, in het groepsmenu Converteren, op de optie Naar onbewerkte tekstNitroPDF pdf%20to%20text PDF naar onbewerkte tekst converteren.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster Naar onbewerkte tekst:
  • Klik in Bestanden voor conversie op Bestanden toevoegen en blader naar de PDF-bestanden die u wilt opnemen om deze te selecteren.
  • Markeer een PDF-bestand in de lijst en gebruik dan de opties Op of Neer om de documenten naar wens te rangschikken, of klik op Verwijderen als u het document uit de lijst wilt verwijderen.
  • Schakel het selectievakje naast Alle geopende PDF-documenten opnemen in om de geopende PDF’s snel naar onbewerkte tekst te converteren.
  • Als u alleen bepaalde pagina’s in een document wilt converteren, markeert u het document en klikt u op Pagina’s kiezen. Voer de gewenste pagina of reeks pagina’s (gescheiden door een streepje) in het vakje Pagina’s in. Als u bijvoorbeeld pagina’s 3, 4 en 5 van een document met 8 pagina’s wilt converteren, voert u hier 3-5 in.

Tip: u kunt de selectie makkelijker maken door de navigatiepijlen onder in het venster te gebruiken om de afzonderlijke pagina’s te bekijken.

  • Selecteer in Conversie-instellingen of tekst in de bijbehorende alinea moet blijven staan, of dat er automatisch een regeleinde moet worden ingevoegd als de regel een specifieke lengt bereikt.
  • Maak in Uitvoer een selectie uit de beschikbare Mapopties om op te geven waar het geëxporteerde bestand moet worden opgeslagen.
  • Schakel het selectievakje Geconverteerde bestanden openen in als u wilt dat de documenten na conversie automatisch in het standaardprogramma worden geopend.
  1. Klik op Converteren om de conversie te voltooien.

 

 

 

PDF naar onbewerkte tekst converteren