Het nieuwe ontwerp van Nitro PDF Professional 5 is gebaseerd op de ‘lintinterface’ zoals geïntroduceerd in Microsoft Office 2007. In deze nieuwe methode is afscheid genomen van de conventionele menu’s en werkbalken. In plaats daarvan zijn gerelateerde opdrachten en taken nu op tabbladen gegroepeerd. De nieuwe interface maakt het uitvoeren van alle taken sneller en makkelijker.

NitroPDF  img56 Lint interface

  1. Tabbladen zijn het thuishonk van een set taakgerelateerde voorzieningen.
  2. Groepen in ieder tabblad bieden plaats voor nauw gerelateerde taken en opdrachten.
  3. Opdracht- of functietoetsen voeren opdrachten uit of starten een bepaalde taak.

Lint-interface