Net als de conventionele menu’s in applicaties hebben alle opdrachten en gereedschappen in het lint bijbehorende Alt-sneltoetsen, waarmee de opdrachten kunnen worden geopend. In het nieuwe lint kunnen alle sneltoetsen worden weergegeven, waardoor ze sneller kunnen worden aangeleerd.

NitroPDF  img59 Sneltoetsen van het lint

Opdrachten in het lint openen:

  1. Druk op de Alt-toets op het toetsenbord.
  2. Druk op de toets of toetsen op uw toetsenbord, of selecteer het tabblad of de opdracht die u wilt gebruiken.

Sneltoetsen van het lint