De veelgebruikte gereedschappen, waaronder de gereedschappen voor navigatie binnen een pagina, het zoeken naar specifieke inhoud in een document, en voor het aanbrengen van wijzigingen, zijn gegroepeerd in het groepsmenu Gereedschappen, uiterst links in ieder lint.

NitroPDF move%20and%20select Verplaatsen en selecteren

  • Handje. Hiermee kunt u de pagina als het ware oppakken en verschuiven binnen het venster.
  • In-/uitzoomen. Hiermee kunt u het document met verschillende vergrotings- of verkleiningsniveaus bekijken.
  • Zoeken. Hiermee kunt u naar een specifiek woord of bepaalde zin in het document zoeken.
  • Tekst kopiëren. Hiermee kunt u tekst selecteren en vervolgens kopiëren voor gebruik in een andere applicatie.
  • Bewerken. Hiermee kunt u tekst, afbeeldingen en koppelingen in het document bewerken.

Verplaatsen en selecteren